oxumaq

oxumaq
f.
1. Yazılmış bir şeyi gözdən keçirib səslə və ya səssiz qiraət etmək, mütaliə etmək. İngiliscə oxumaq. – Cənab Bax kağızı . . diqqətlə oxudu, sətirlərə təkrartəkrar göz gəzdirdi, bir qüsur tapa bilmədi. . Ç..
2. Təhsil almaq, elm almaq, öyrənmək. Universitetdə oxumaq. Texniki peşə məktəbində oxumaq. – <Yusif:> Mən on il bundan müqəddəm Şamdan bəy ilə bir yerdə oxumuşam. N. N.. <Hacı> oxumamışdır, amma avam da deyil. Qant.. // Dərsi mənimsəmək, bilikləri, fənləri öyrənmək. Pis oxumaq. Əlaçı oxumaq. – Cəlil hərçənd məktəbə gedib-gəlirdi, ancaq oxuduğu bir şey yox idi. İ. M.. Qız böyüdükcə yaxşı oxuyur, ədəbiyyata xüsusi meyil göstərirdi. Ə. Ə..
3. Mahnı və s. ifa etmək, bir şeyi hava ilə ifa etmək. Xalq mahnıları oxumaq. Xorda oxumaq. – Rəqqasə ərəb qızları oynar və arasıra oxuyarlar. H. C.. Ürək kövrəkləşir sən oxuyanda; Sən də dinləsəydin mən oxuyanda! M. Müş..
4. Cəh-cəh vurmaq, civildəmək, ötmək (quşlar haqqında). Bülbüllər oxuyur. – Artıq sübh açılan vaxtı maral sürüləri . . dağlara qalxmır, günəş doğanda kənd bağlarında quşlar oxumurdu. Ə. M..
5. məc. Hiss etmək, sezmək, duymaq. Qəlbini oxumaq. Baxışlarından oxumaq. – Oxuyuram yeni həyat sövdasilə çırpınan; Əksiliyə üsyan edən könülləri hər zaman. M. Müş.. Bir az əvvəl sən öz . . raportunu mənə oxuyarkən mən də sənin gözlərində başqa şeylər oxumuşdum. Ə. M..
◊ Meydan oxumaq – bax meydan.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • çalıb-oxumaq — f. Bir havanı musiqi alətində çalaraq oxumaq. <Cavanlar> Yusifgilə təklif etdilər ki, bir az çalıb oxusunlar. S. S. A.. Üzlərdə şənlik, deyib gülmək, çalıb çağırmaq həvəsi görünür. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yazıb-oxumaq — f. Oxu yazı bilmək, oxuyub yazmağı bacarmaq, savadlı olmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oxuma — «Oxumaq»dan f. is. <Vahid:> Lakin <anamın> oxuması ilə ağlamasını seçmək çətin idi. B. Bayramov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oxutdurmaq — «Oxumaq»dan icb. Kağızı oxutdurmaq. – Hacı məktubu xanıma oxutdurmaq istəyirdi. M. S. O.. <Səriyyə:> <Əmim> 9 il zəhmətimi çəkib oxutdurdu. C. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağız — 1. is. 1. İnsan və heyvanların üzlərinin alt tərəfində, alt və üst çənələri arasında yerləşən, yeyib içməyə və səs çıxarmağa məxsus üzv. Ağzını yaxalamaq. Ağzı ilə nəfəs almaq. Ağzı acı dadmaq. Dişsiz ağız. Ağız boşluğu. Ağız suyu – insan və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • göz — is. 1. İnsan və heyvanda görmə orqanı. Qara gözlər. Ala gözlər. İri göz. – Xumar xumar baxmaq göz qaydasıdır; Lalə tək qızarmaq üz qaydasıdır. M. P. V.. Arvad . . yaşarmış gözlərini silib ərinin qabağında döyükə döyükə qaldı. S. Rəh.. Göz ağı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mahnı — is. Nəğmə, hava, şərqi. Mahnı oxumaq. – Sovqat gətirər quşlar; Sizə gözəl mahnılar. A. S.. <Vaqif:> Qapıçı, qapıçı, çağır gedəni! Oğul! Lap oyatdı o mahnı məni. S. V.. Mahnı demək (oxumaq) – səslə nəğmə oxumaq. Çobanlar düdük çalar, mahnı… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ruh — is. <ər.> 1. İnsanın psixi aləmi, onun hiss və duyğuları, əhvali ruhiyyəsi. <Xəlilin> bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna hakim oldu. Ç.. Torpağı bəzəsin bənövşə, nərgiz; Ruhuma doğmadır hər cığır, hər iz. H.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əl — is. 1. Qolun biləkdən dırnaqlara qədər olan hissəsi. Əli ilə tutmaq. Sağ əl. Əllərini yumaq. Əlini çiyninə qoymaq. Əli ilə sığallamaq. Əli ilə götürmək. İnsan işlərinin çoxunu əlləri ilə görür. – Tək əldən səs çıxmaz. (Ata. sözü). Əfsus ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • abzas — <alm.> 1. Sətirbaşı. Abzasdan başlamaq. Abzasdan oxumaq. Müxtəlif abzasların yerli yerində olmasına fikir verilməli. 2. Mətnin bir sətirbaşından o biri sətirbaşına qədər olan hissəsi. Birinci abzası oxumaq. Redaktor məqalənin ikinci… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”